Betingelser

TUR ARRANGØR
Arrangør er Moto Mundo ApS (herefter MM),Allingvej 3, 8963 Auning, Danmark.

RESERVATION OG DEPOSITUM
For at deltage på en tur er det nødvendigt at indbetale et depositum efter at bookingen foretages. Kunden vil modtage en email med detaljer omkring indbetaling af depositum der skal betales senest 14 dage efter modtagelse af emailen. Depositum sikrer kunden en plads på turen. Det resterende beløb for turen betales senest 90 dage før planlagt afrejse. Hvis det fulde beløb ikke er betalt 90 dage inden turen starter forbeholder MM sig retten til at betragte denne reservation som annulleret og depositum tilbagebetales da ikke.
Ture hvor kunden rejser på egen motorcykel der skal fragtes til destinationen, gælder afsendelsesdato af motorcyklen som afrejsedato.
Ture af kort varighed (weekend ture på 1-4 dages varighed); Her gælder det at det fulde beløb skal betales senest 30 dage før afrejse.

MOTORCYKEL LEJE/ SIKKERHEDSDEPOSITUM
Lejede motorcykler stilles til rådighed som en del af rejsen. Mærke og type varierer for at passe til forholdende på de enkelte rejser. Billederne af motorcykler på denne hjemmeside viser ikke altid den nøjagtige version af den motorcykel der bliver stillet til rådighed. Vær venlig at spørge os/MM hvis du ønsker mere detaljeret information vedrørende motorcyklen. MM bestræber sig på at alle deltagere kører på de lovede motorcykler. Desværre kan der til tider opstå uventede og ukontrollerbare situationer hvor en motorcykel må byttes ud og MM forbeholder sig retten til enhver udskiftning af en lovet motorcykel. Dette kan inkludere, men er ikke begrænset til, tilfælde med mekanisk sammenbrud, trafikuheld, skader og tyveri mv.. I fald MM ikke er i stand til at erstatte den lovede motorcykel med en lignende, vil den på forhånds bestemte forskel i pris på de to modeller blive refunderet til deltageren. Denne refusion er den eneste godtgørelse som MM er forpligtet til at yde.

Et sikkkerhedsdepositum skal betales til den af MM bestemte motorcykeludlejer ved rejsens start. Beløbets størrelse er lig med selvrisikoen på forsikringen for køretøjet. MM forbeholder sig retten til at ændre på dette beløbs størrelse uden forudgående information. Deltagerens depositum vil blive tilbagebetalt af udlejer ved aflevering af det intakte og ubeskadigede køretøj til udlejeren ved rejsens slutning. Nogle udlejere kræver at deltageren underskiver en lejekontrakt for leje af køretøjet ved udlevering. Lejeperioden bliver ikke afbrudt grundet kørerens manglende evne til at bruge køretøjet, uanset grund. Under rejsen er MM ikke forpligtet til at erstatte en ødelagt eller skadet motorcykel. Den lejede motorcykel lejes af kunden og ikke af MM.

EGEN MOTORCYKEL
Når en kunde kører på sin egen motorcykel på en tur arrangeret af MM er motorcyklen ikke forsikret på nogen måde af MM med mindre andet tydeligt fremgår.

PRISEN PÅ EN TUR INKLUDERER
Det som er inkluderet i prisen står beskrevet under hver enkel tur på hjemmesiden. Prisen inkluderer overnatning i dobbeltværelser, enkeltværelse mod tillæg.

FORDELING AF ENKELTVÆRELSER
Der findes et begrænset antal enkeltværelser mod ekstrabetaling. Værelserne fordeles efter først-til-mølle princippet, men ledige enkeltværelser kan ikke garanteres. MM vil forsøge at finde værelseskammerater for deltagere der har tikket af i prebooking formularen at de ønsker dobbeltværelser, men det kan ikke garanteres at der er mulighed for at dele et dobbeltværelse og da kan tillæg for enkeltværelser forekomme.

PRISEN FOR EN TUR INKLUDERER IKKE
Alle ydelser der ikke er nævnt og beskrevet som inkluderet under hver turbeskrivelse på hjemmesiden og alle personlige ydelser.

BAGAGE
MM kan ikke holdes ansvarlig for tab, beskadigelse eller forsinket levering af deltageres bagage. Bagage der afleveres til MM for transport hver dag, afleveres på deltagerens egen risiko. Bagageforsikring anbefales. Hver deltager kan maksimalt medbringe to stykker bagage.

AFBESTILLING OG BETALING
Afbestillinger modtaget mere end 90 dage før planlagt afrejse medfører at kunden bliver pålagt et afbestillingsgebyr på 4000 Danske kroner. Aflysninger modtaget mindre end 90 dage før planlagt afrejse medfører at kunden bliver pålagt et afbestillingsgebyr efter følgende model: 89-60 dage: 30% af rejsens pris (dog minimum 5000 Dkr), 59-30 dage: 50% af rejsens pris, 29-0 dage: hele rejsens pris. Ingen undtagelser kan gøres under nogen omstændigheder. Afbestillingsforsikring anbefales kraftigt. Denne skal tegnes og betales sammen med depositum.
Hvis en deltager ikke kan gennemføre turen, uanset grund, er MM ikke forpligtet til at refundere deltagernes betaling såfremt turen er påbegyndt.

For korte weekendture (1-4 dages varighed) gælder følgende model: 45-30 dage: afbestillingsgebyr på 2000 Dkr tilbageholdes, 29-15 dage: 50% af rejsens pris (dog minimum 3000 Dkr), 14-0 dage: hele rejsens pris tilbagholdes. Ingen undtagelser kan gøres under nogen omstændigheder. Afbestillingsforsikring anbefales kraftigt.MINIMUM ANTAL TURDELTAGERE
Op til 30 dage før planlagt afrejse kan MM aflyse turen hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere, der har tilmeldt og betalt turen på daværende tidspunkt. Dette antal står nævnt på hjemmesiden under hver turbeskrivelse.
Hvis turen på grund af for lavt deltagerantal aflyses, vil tilmeldte deltagere blive informeret straks. MM vil tilbyde at gennemføre rejsen hvis alle tilmeldte er villige til at betale en højere pris for turen, afhængigt af antal tilmeldte. Hvis kunderne ikke er villige til at betale en ekstrapris vil MM refundere deres fulde betaling. MM kan ikke holdes ansvarlig for udgifter der måtte blive pålagt tilmeldte kunder som følge af MMs aflysning af turen på grund af for få tilmeldte. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forgæves afholdte udgifter til forudbetalte flybilletter, vaccinationer, hotelreservationer og billeje.

AFLYSNING AF TUR
Der kan opstå situationer hvor turen, efter MM?s vurdering på grund af, men ikke begrænset til, praktiske, lokale eller sikkerhedsmæssige forhold, enten bør, aflyses, fremskyndes eller udsættes, ændre kørerute eller lave justeringer med hensyn til hoteller, byer, turguider eller andre turarrangementer. I dette tilfælde kan MM ikke holdes ansvarlig for tab, udgifter eller besvær dette måtte medføre.

OVERTRÆDELSE AF TRAFIKREGLER OG GRUPPEREJSE RETNINGSLINIER
Hvis deltageren ikke overholder færdselsloven eller retningslinier for grupperejser kan kontrakten ophæves af MM og den lejede motorcykel bringes i forvaring. Den videre rejse vil blive gennemført som planlagt og den pågældende kunde vil blive tilbudt en plads i følgebilen eller som bagsædepassager om muligt. I tilfælde hvor dette af praktiske årsager ikke lade sig gøre vil alternativ transport blive forsøgt organiseret. Udgifter i forbindelse med dette vil blive pålagt den pågældende deltager.

FOTO, LYD -OG VIDEOMATERIALE ? SAMTYKKE TIL BRUG AF FOTOS MV.
Fotografier taget og video og lyd optaget af MM eller en repræsentant af MM er MMs ejendom. MM forbeholder sig alle rettigheder. Inden afrejse vil deltagere blive bedt om at give deres samtykke til at MM kan bruge dette materiale til reklame og markedsføringsformål. I tilfælde hvor deltagere kan identificeres og føler sig krænket kan de rette skriftlig henvendelse til MM der vil undlade at bruge dette materiale yderligere. Deltagere kan ikke kræve nogen form for betaling af materiale optaget af MM.

PAS, VISUM, KØREKORT, VACCINATIONER MV.
Kunden er ansvarlig for at have de krævede papirer i orden og bærer selv ansvaret for konsekvenserne ved eventuel manglende overholdelse.

ANSVAR
MM er ansvarlig for at levere de ydelser der er omtalt under hver turbeskrivelse på hjemmesiden, i følge de lokale forhold. MM udvælger nøje lokale samarbejdspartnere, så som motorcykeludlejere, hoteller og restauranter. MM er ansvarlig for nøje planlægning af rejsen. MM er ikke ansvarlig for nogen former for uheld. MM forbeholder sig retten til at annulere en hver del af rejsen uden forudgående informering, såfremt disse ændringer er strengt nødvendige af , men ikke begrænset til sikkerhedsmæssige eller logistiske årsager. Hvis dette medfører ekstraudgifter skal disse blive betalt af deltagerne. Desuden er det forstået at MM, ejerne, administratorer og guides af denne tur ikke kan garantere deltagernes sikkerhed og at de ikke kan holdes ansvarlig som gruppe eller individuelt på nogen måde for situationer der måtte opstå i forbindelse med kundens deltagelse på en tur arrangeret af MM, der måtte resultere i personskader, død, tyveri eller beskadigelse af kundens ejendom, eller kundens familie eller arvinger.
MM er maksimalt ansvarlig for et beløb der svarer til en gange rejsens pris uanset hvilket krav der måtte blive rejst mod MM. MM er ikke ansvarlig for forsinkelser, ændringer i rejseplan eller andre forhold .

ÆNDRINGER I REJSEPLAN
Nogle ture er afhængige af årstiderne. Hvor variationer i årstider eller vejrforhold kræver ændringer i den planlagte rute eller overnatningssteder vil alternative ruter, overnatningsmuligheder og restauranter blive benyttet.

VEJRFORHOLD
MM gør sig megen umage for at planlægge turene så de er tilpasset efter rejsemålets bedste årstid for motorcykelkørsel. Mange ture foregår i områder hvor der kan forekomme store og betydelige udsving i vejret. MM kan ikke holdes ansvarlig for ubehageligt eller upassende vejrforhold og der refunderes ikke ekstraudgifter for sådanne forhold.

PRISER PÅ TURE, LEJE AF MOTORCYKEL OG UDGIFTER TIL MOTORCYKEL
Priser på denne hjemmeside er de, der er gyldige på tidspunktet for seneste opdatering. Hvis faktorer der påvirker prisen ændres kan det være nødvendigt at hæve prisen for rejsen. Disse faktorer kan være, men er ikke begrænset til, hoteller, måltider, motorcykler, oliepriser, forsikring, valutakursændringer osv. MM er berettiget til at ændre i prisen op til 60 dage før planlagt afrejse. Hvis prisstigningen er 1o% eller over den oprindelige pris på rejsen kan deltageren annulere sin booking og få refunderet depositum og betaling for rejsen.

FORSIKRING
MM anbefaler at du tegner en passende rejse, -syge, -ulykkes, -afbestillingsforsikring, -og hjemtransport forsikring. Disse forsikringer kan tegnes ved MM.

MUNDTLIGE AFTALER
Ændringer i kontrakten er kun gyldige ved skriftlig bekræftelse fra MM.

SKRIVE -OG REGNEFEJL
MM forbeholder sig retten til at rette skrive og regnefejl.

TVISTER OG KLAGER:
Tvister afgøres ved Københavns Byret under anvendelse af dansk ret.
Klager kan rettes til MM, og evt. efterfølgende til Rejse-Ankenævnet, Skodsborgvej 48 C, 1. sal, 2830 Virum.
Copyright©2006-2016 Moto Mundo Aps. Alle rettigheder forbeholdt. Website af Emil Tin. Webmaster Martin Vestergaard.